نتایج جستجو : گزارشات دوره‌ای

می ۲۰۲۴؛ گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران

گزارش ماه می سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» (DeFFI) از سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران، با استناد به ۳۵ پرونده...