نتایج جستجو : ژینا مدرس گرجی

ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار، مجموعا به ۲۱ سال زندان محکوم شد

شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار ساکن سنندج و فعال حقوق زنان، را مجموعا به ۲۱ سال زندان و...