نتایج جستجو : نسرین حسنی

نسرین حسنی، روزنامه‌نگار، به یک سال زندان محکوم شد

شعبه دو دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، حکم یک سال زندان صادرشده در دادگاه بدوی علیه نسرین حسنی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی...

حکم زندان نسرین حسنی، روزنامه‌نگار، اجرا شد

نسرین حسنی، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول هفته‌نامه سیاحت شرق، روز ۴ژانویه۲۰۲۴ (۱۵بهمن۱۴۰۲)، پس از مراجعه به شعبه دو دادسرای اجرای احکام بجنورد، برای...

گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ آوریل ۲۰۲۴

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارش ماهانه سازمان...

گزارش فصلی سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ سه ماهه اول سال ۲۰۲۴

این گزارش تحلیلی-آماری، گزارش سه ماهه اول سازمان دفاع...

گزارش ماهانه موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها؛ مارس۲۰۲۴

ماه مارس۲۰۲۴، با تداوم حبس دست‌کم ۱۰ روزنامه‌نگار و...

چرا علی تسنیمی، گوینده رادیو فردای اقتصاد، کماکان در بازداشت است؟

علی تسنیمی، گوینده رادیو فردای اقتصاد، در چهل‌‌ودومین روز...