نتایج جستجو : محمدرضا سعدی

دادگاه مطبوعات؛ مدیر مسئول جهان صنعت را مجرم شناخته شد

اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، روز ۷خرداد۱۴۰۳ (۲۷می۲۰۲۴)، محمدرضا سعدی، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت و صادق زیباکلام، فعال سیاسی...