نتایج جستجو : علی مصلحی

علی مصلحی، روزنامه‌نگار، تحت تاثیر برخوردهای فراقانونی دچار سکته مغزی شد

علی (عباسعلی) مصلحی وادقانی -که هفته گذشته برای اجرای حکم زندان احضار شده بود- تحت تاثیر فشار روانی ناشی از برخوردهای فراقانونی...

علی مصلحی، روزنامه‌نگار، برای اجرای حکم زندان احضار شد

علی (عباسعلی) مصلحی وادقانی، روزنامه‌نگار ساکن کاشان، برای اجرای حکم سه سال و یک ماه زندان، به شعبه اجرای احکام دادگاه کیفری...

عباسعلی مصلحی، روزنامه‌نگار، مجموعا به ۷۴ ماه زندان محکوم شد

دادگاه انقلاب کاشان، عباسعلی مصلحی وادقانی را مجموعا به ۲۲ ماه یک روز زندان و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو کاشان، این...