پس ۱۷ ماه بازداشت موقت؛ نیلوفر حامدی و الهه محمدی موقتا آزاد شدند

«نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، روزنامه‌نگارن محبوس در زندان اوین، پس از ۱۵ ماه و ۲۷ روز تحمل بارداشت موقت، با تودیع وثیقه آزاد شدند.

بر پایه خبری که الناز محمدی، روزنامه‌نگار و خواهر الهه محمدی، در حساب کاربری خود در ایکس منتشر کرده است، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، امروز ۱۵ژوئن۲۰۲۴ (۲۴دی۱۴۰۲)، با تودیع قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شدند.

این دو روزنامه‌نگار درحالی بدون صدور رأی قطعی بیش از یک سال و سه ماه در را در بازداشت موقت سپری کردند که بر پایه ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.»

پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، اکنون در مرحله صدور رأی در دادگاه تجدید نظر است. پیش‌تر بر اساس حکم صادره در دادگاه بدوی، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل هفت سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شده است که هفت سال از این حکم در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر قابل‌اجرا خواهد بود.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل شش سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شش سال از این حکم به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.