ویدا ربانی، به مرخصی آمد

ویدا ربانی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین، روز ۱۶مارس۲۰۲۴ (۲۶اسفند۱۴۰۲)، به مرخصی اعزام شد

پرتو برهان‌پور، وکیل دادگستری، با انتشار این خبر در صفحه کاربری‌اش در ایکس، نوشت: ویدا ربانی امروز برای سال نو به مرخصی آمد

ویدا ربانی، روز ۲۴سپتامبر۲۰۲۲ (۲مهر۱۴۰۱)، همزمان با تداوم اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در تهران بازداشت شد. او در این پرونده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای امنیت کشور»، موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به شش سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، موضوع ماده ۵۰۰ از این قانون، به ۱۵ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، شش سال حکم زندان صادرشده در این پرونده قابل‌اجرا خواهد بود

ویدا ربانی، محکومیتی دیگر نیز در ارتباط با اعتراض به شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای PS752 دارد. جولای۲۰۲۲ (مرداد۱۴۰۱)، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، این روزنامه‌نگار را از بابت اتهام «توهین به مقدسات»، موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، به پنج سال، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، موضوع ماده ۶۱۰ از این قانون، به چهار سال، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به هشت ماه و به اتهام «اخلال در نظم عمومی»، موضوع ماده ۶۱۸ از این قانون، به هشت ماه حبس محکوم کرد

همچنین دادگاه ویدا ربانی را تا پنج سال از فعالیت حرفه‌ای اعم از فعالیت در شبکه های اجتماعی و فعالیت سیاسی محروم کرد. در این پرونده نیز با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال از مجموع حکم زندان صادرشده علیه این روزنامه‌نگار قابل‌اجرا خواهد بود