منصور ایران‌پور، روزنامه‌نگار، به جزای نقدی محکوم شد

منصور ایران‌پور، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، به پرداخت هفت میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو کرمان، منصور ایران‌پور را به اتهام «افترا»، موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، به هفت میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در پی اعتراض آقای ایران‌پور به عدم مستردشدن شماری از لوازم شخصی او ازجمله ساعت و انگشترهایش، علیه این روزنامه‌نگار صادر شده است.

حسن عباسی، روزنامه‌نگار اهل کرمان، با انتشار این خبر در صفحه کاربریش در ایکس، نوشت که این حکم به‌صورت غیابی علیه منصور ایران‌پور، صادرشده است.

منصور ایران‌پور، روزنامه‌نگار اهل جیرفت در استان کرمان است. او پیش‌تر نیز سابقه محکومیت در پرونده‌های مطبوعاتی را دارد. ژانویه۲۰۲۰ (دی۱۴۰۰)، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو جیرفت، این روزنامه‌نگار را به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، به یک سال زندان و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. مدتی بعد این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر استان کرمان تایید شد. آقای ایران‌پور، ژوئن۲۰۲۲، پس از احضار به شعبه اجرای احکام کرمان برای اجرای حکم بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.