فردای اقتصاد؛ مهرداد عسگری و بهزاد بهمن‌نژاد آزاد شدند

مهرداد عسگری و بهزاد بهمن‌نژاد، روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در رویداد توقیف رسانه فردای اقتصاد، آزاد شدند. علی تسنیمی و نیکان خبازی، ویدئو ژورنالیست‌های این رسانه، کماکان در بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران در بازداشت موقت هستند.

به گفته یک منبع مطلع به جریان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، از چهار روزنامه‌نگار بازداشت‌شده در رویداد توقیف رسانه فردای اقتصاد، بهزاد بهمن‌نژاد، قائم‌مقام سردبیر و مهرداد عسگری، ویدئوژورنالیست این رسانه آزاد شدند. با این وجود، علی تسنیمی و نیکان خبازی، در هفدهمین روز از زمان بازداشت، کماکان در بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران محبوس هستند.

روز ۵فوریه۲۰۲۴ (۱۶بهمن۱۴۰۲)، در رویدادی بی‌سابقه، نیروهای امنیتی با ورود به تحریریه فردای اقتصاد، اقدام به محبوس کردن تمامی اعضای تحریریه و کارکنان این رسانه در ساختمان کیان در میدان آرژانتین تهران کردند. ماموران همزمان با توقیف این رسانه، موبایل‌های تمامی روزنامه‌نگان حاضر در تحریریه را ضبط و مانع از خروج آنها از ساختمان شدند.

این اقدام نامتعارف ماموران امنیتی در محبوس کردن روزنامه‌نگاران در دفتر تحریریه، تا ۱۴ ساعت پس از آغاز این رویداد ادامه یافت. پس از تجمع خانواده‌های روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان کیان و رسانه‌ای شدن این رویداد، به مرور شماری از روزنامه‌نگاران آزاد شدند.

با این وجود، ماموران امنیتی، بهزاد بهمن‌نژاد، قائم‌مقام سردبیر فردای اقتصاد و علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسگری، ویدئو ژورنالیست‌های این رسانه را روز ۹فوریه۲۰۲۴ (۲۰بهمن۱۴۰۲) از تحریریه رسانه فردای اقتصاد به بازداشتگاه شاپور تهران منتقل کردند.