زهرا جعفری، سردبیر نشریه دانشجویی ژینا، دو نیم‌سال از تحصیل محروم شد

کمیته تجدید نظر انضباطی دانشگاه تهران با تایید حکم محرومیت از تحصیل زهرا جعفری، این سردبیر نشریه دانشجویی ژینا در دانشگاه تهران را به مدت دو نیم سال با احتساب سنوات از تحصیل محروم کرد.

مجموعه رسانه‌ای شرق، با انتشار این خبر نوشت: «تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب و توهین به شعائر و مقدسات اسلامی و ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی» از جمله اتهامات انتسابی به زهرا جعفری بوده است.

اجرای حکم صادرشده علیه این دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، از نیم‌سال اول ۱۴۰۲_۱۴۰۳ شروع و تا پایان نیم‌سال دوم ادامه خواهد داشت. او هم‌اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

شرق در ادامه این خبر نوشته است، رأی کمیته انضباطی دانشگاه تهران علیه زهرا جعفری زمانی علیه این دانشجو صادر شده است که «او در مراحل پایانی دفاع از پایان‌نامه‌ خود بوده و تنها به دلیل برعهده داشتن مسئولیت سردبیری یک نشریه دانشجویی مجوزدار» محروم از تحصیل شده است.

زهرا جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، سردبیر نشریه دانشجویی ژینا در این دانشگاه و یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ است.