دیدارنیوز فیلتر و از اصلاحات‌نیوز و میز نفت رفع اتهام شد

به دستور کارگروه مصادیق مجرمانه، پایگاه خبری ـ تحلیلی «دیدارنیوز» فیلتر شد. همزمان با رأی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از پایگاه خبری «میزنفت» و «اصلاحات‌نیوز» رفع اتهام شدند.

به گفته «حسن محمدیان» مدیر مسئول دیدارنیوز، این پایگاه خبری ـ تحلیلی روز چهارشنبه ۱۷ژانویه۲۰۲۳ (۲۷دی۱۴۰۲) فیلتر شد. آقای محمدیان در گفت‌وگو با رسانه ها اعلام کرد: تاکنون «هیچ نامه رسمی بابت بسته شدن پایگاه خبری و تحلیلی دیدارنیوز دریافت نکرده‌ایم.»

روز ۱۵ژانویه۲۰۲۳ (۲۵دی۱۴۰۲) نیز سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از رفع اتهام علیه «مهدی انوشه‌ای»، مدیر مسئول پایگاه خبری اصلاحات‌نیوز و «وحید حاجی‌پور»، مدیرمسئول پایگاه خبری میز نفت خبر داد.

به گفته «اکبر نصراللهی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر» موضوع شکایت شرکت ملی نفت ایران از مدیر مسئول میز نفت بود. مدیر مسئول اصلاحات نیوز نیز از سوی شرکت داورسازی الحاوی به «نشر اکاذیب و افترا» متهم شده بود.