دادگاه مطبوعات؛ رویداد ۲۴ و ناداستان مجرم شناخته شدند

دادگاه مطبوعات، روز ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۳ (۳۰آوریل۲۰۲۴)، مدیر مسئول پایگاه خبری رویداد۲۴ و سردبیر و مدیر مسئول مجله ناداستان، را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی محمد حیدری، مدیر مسئول پایگاه خبری رویداد۲۴، را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» در پرونده شکایت مهدی قدمی، مدیرعامل شرکت واسپاری ملت، مجرم شناختند.

رویداد ۲۴، روز ۱۹تیر۱۴۰۲ (۱۰جولای۲۰۲۳) با انتشار گزارشی با عنوان «حقوق ۱۷۰ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت لیزینگ ملت با دستور مدیر بانک ملت»، مهدی قدمی، مدیرعامل شرکت واسپاری ملت از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت را «نجومی‌بگیر» معرفی کرده بود.

اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، همچنین از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده مجله ناداستان در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران خبر داد. به گفته نصراللهی، اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، آرش صادق‌بیگی مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله ناداستان و مهدی طلوعی سردبیر این مجله را به اتهام «اشاعه منکرات و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی»، با اکثریت آراء مجرم شناختند اما مستحق تخفیف دانستند.

پیش‌تر، مدیر مسئول مجله ناداستان از پایان فعالیت این مجله به دلیل آنچه او «فشارهای امنیتی و تهدید به قتل» نامید، خبر داده بود.