جلسه دادگاه امید فراغت، روزنامه‌نگار، برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امید فراغت، روزنامه‌نگار ساکن کرج، روز ۲۴اردیبهشت۱۴۰۳ (۱۳می۲۰۲۴)، در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان برگزار شد.

امید فراغت با انتشار ویدئویی اعلام کرد که دادگاه او را به «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، متهم کرده است. این روزنامه‌نگار در این ویدئو با اشاره به مصادیق اتهام منتسب‌شده به او گفت، عکسی در صفحه اول کیفرخواست به‌عنوان مصداق تبلیغ علیه نظام قرار داده شده بود که «متعلق به من نبود»؛ تصویری که از یک تجمع گرفته شده بود. فراغت در ادامه ویدئو تایید کرد که این تصویر می‌تواند شائبه «پرونده‌سازی» علیه او را ایجاد کند.

امید فراغت، روزنامه‌نگار ساکن کرج است. او روز شنبه ۱۲اسفند۱۴۰۲ (۲مارس۲۰۲۴)، پس از احضار تلفنی به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و حضور او در این نهاد، بازداشت، تهدید و پس از ساعتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

بازپرس پرونده همچنین با صدور قرار «نظارت قضایی»، امید فراغت را به دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد. این قرار فراقضایی درحالی صادر شد که اساسا دادسرا و بازپرس وظیفه تعیین مجازات ندارد و بر پایه قوانین مصوب در ایران نمی‌توان از قرار نظارت قضایی به عنوان مجازات استفاده کرد.