جلال معلومی، فعال رسانه‌ای، یک ماه از فعالیت در فضای مجازی منع شد

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر با صدور قرار نظارت قضایی، جلال معلومی، فعال رسانه‌ای ساکن این شهر را به مدت یک ماه از فعالیت در فضای مجازی منع کرد.

بر پایه دادنامه صادرشده از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر، جلال معلومی، مدیر صفحه اینستاگرامی «پیرانشهر رووداو» که اخبار شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی را پوشش می‌دهد، به مدت یک ماه از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و صفحه پیرانشهر رووداو منع شد. 

جلال معلومی پیش‌تر پس از احضار به دادسرای پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، موقتا و تا پایان فرایند دادرسی پرونده آزاد شده بود.

این پرونده در پی انتشار خبری در پیرانشهر رووداو مبنی خودکشی یک دکه‌دار پیرانشهری به‌دلیل اعتراض به تخریب دکه‌اش توسط ماموران سدمعبر این شهر، علیه این رسانه و مدیرمسئولش تشکیل شده بود.