تداوم سرکوب سازمان‌یافته زنان روزنامه‌نگار؛ آمارها چه می‌گویند؟

سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران، با تداوم حبس دست‌کم پنج زن روزنامه‌نگار آغاز شد. نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نسیم سلطان‌بیگی، ویدا ربانی و سعیده شفیعی در بند زنان زندان اوین وارد سال جدید شدند. سرکوب زنان روزنامه‌نگار در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه پیدا کرد و تنها از آغاز این سال تا روز ۷مارس، جمهوری اسلامی دست‌‌کم ۱۷ تن را تحت تعقیب قضایی قرار داد.

بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در دوره زمانی ۱ژانویه۲۰۲۴ تا روز ۷مارس این سال (۱۱دی۱۴۰۲ – ۱۷اسفند۱۴۰۲)، علیه هفت زن روزنامه‌نگار پرونده قضایی تشکیل شد، چهار تن به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، محل اقامت یک روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی -بدون ارائه حکم قضایی- مورد تفتیش قرار گرفت و لوازم شخصی او ضبط شد، یک روزنامه‌نگار جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد و هفت روزنامه‌نگار زن – با اعمال ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به پنج سال زندان، ۲۲ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، چهار سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و دو سال منبع خروج از کشور محکوم شدند.

در پرونده‌های تشکیل‌شده و یا احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران از آغاز سال ۲۰۲۴ تاکنون، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» موضوع ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ با هفت تکرار، «کشف حجاب» موضوع ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ با سه تکرار، «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ با دو تکرار، «افترا»، موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ و «هتک حیثیت»، موضوع مواد ۷۴۴ تا ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی هر کدام با یک تکرار، پرتکرارترین اتهامات منتسب به زنان روزنامه‌نگار بود.

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، دست‌کم ۱۴ بار حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند را نقض کردند. هفت مورد برگزاری دادگاه غیر علنی، سه مورد ممانعت از ملاقات روزنامه‌نگار زندانی با خانواده، دو مورد نگهداری زندانی بیش از مدت قانونی در بازداشت موقت و یک مورد ضبط اموال روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی، حقوق نقض‌شده روزنامه‌نگاران در این دوره زمانی بود.

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، سه زن روزنامه‌نگار از زندان‌های ایران آزاد شند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگارن محبوس در زندان اوین، پس از ۱۵ ماه و ۲۷ روز تحمل بارداشت موقت، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند و سعیده شفیعی، داستان‌نویس و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین، روز ۲مارس۲۰۲۴ (۱۲اسفند۱۴۰۲)، با توقف اجرای حکم و برای پیگیری روند درمان بیماریش، آزاد شد.

با این وجود کماکان سه زن روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های مدنی و انجام وظایف حرفه‌ای خود در زندان هستند؛ نسیم سلطان‌بیگی و ویدا ربانی در زندان اوین و نسرین حسنی در زندان بجنورد. (نسرین حسنی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول هفته‌نامه سیاحت شرق، روز سه‌شنبه ۵مارس۲۰۲۴ (۱۵اسفند۱۴۰۲)، از زندان بجنورد به مرخصی چهار روزه اعزام شد و پس از پایان مرخصی کوتاه مدت به زندان بازخواهد گشت.)

در این گزارش، شماری از پرونده‌های مستندشده، به‌دلیل حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و ممانعت از تشدید فشار امنیتی بر آنها، تنها به‌شکل آمار منعکس شده است. جزئیات این پرونده‌ها به‌شکل عمومی منتشر نخواهد شد و تنها در قالب گزارشات حقوق بشری در اختیار شماری از نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت.