با پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم ارسلان رسولی، روزنامه‌نگار، متوقف شد

در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسی پرونده ارسلان رسولی عمارلویی در دیوان عالی کشور، اجرای حکم این روزنامه‌نگار که پیش‌تر تبدیل به رأی باز شده بود، متوقف شد.

ارسلان رسولی عمارلویی، روز ۲۴ژانویه۲۰۲۴ (۴بهمن۱۴۰۲)، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب تنکابن، بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد. در پی درخواست «محمدصادق اکبری»، رئیس کل دادگستری مازندران، حکم شش ماه حبس این روزنامه‌نگار به رأی باز تبدیل و او پس از آزادی از زندان در ساعات اداری ملزم به مراجعه به مزرعه کار زندانیان کلاردشت شد. اکنون در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسی پرونده این روزنامه‌نگار در دیوان عالی کشور، اجرای حکم او متوقف شده است.

پیش‌تر دادگاه انقلاب تنکابن، ارسلان رسولی را به اتهام «توهین به رهبری» موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، به شش ماه حبس محکوم کرده بود. این پرونده به دلیل بازنشر یادادشت‌های «مهدی نصیری»، مدیر مسئول سابق روزنامه‌ کیهان، توسط ارسلان رسولی عمارلویی علیه این روزنامه‌نگار گشوده شده بود.