اختلال در اطلاع‌رسانی؛ حمله به خبرنگاران صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی در کانادا

همزمان با تحصن اعتراضی «میلاد محمدی»، شهروند ایرانی و یکی از دادخواهان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در شهر تورنتو کانادا که در اعتراض به صدور و اجرای فراقانونی احکام اعدام در ایران برپا شد، دو تن از شهروندان ایرانی‌تبار ساکن کانادا اقدام به حمله‌ فیزیکی به خبرنگاران صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی که برای پوشش خبری این تحصن در محل حاضر شده بودند، کردند.

بر اساس ویدئوهای که «کامبیز غفوری»، روزنامه‌نگار ساکن بلژیک، در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است، دو تن از شهروندان ایرانی‌تبار ساکن کانادا، به خبرنگاران صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی که برای پوشش خبری تحصن میلاد محمدی در میدان مل لسمن تورنتو حاضر بودند، حمله کرده و اقدام به ایجاد درگیری فیزیکی و ممانعت از ضبط مصاحبه و انجام وظایف حرفه‌ای آنها شدند.

در ویدئوهای منتشرشده، یکی از افراد حمله‌کننده به خبرنگاران و فیلم‌برداران این دو رسانه، اقدام به فحاشی و ایجاد درگیری فیزیکی با آنها می‌کند. بر پایه ادعای مطرح‌شده در حساب کاربری ایکس شهروند حمله‌کننده به رسانه‌ها، آنها منتقد سیاست رسانه‌‌ای بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و همچنین مخالف برگزاری تجمع بدون برافراشته شدن پرچم شیروخورشید بوده‌اند.

دی‌اف‌آی، آزار کلامی و خشونت فیزیکی اعمال‌شده بر خبرنگاران صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی را مصداق حمله به حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات می‌داند و تمامی اشکال اعمال خشونت بر اهالی رسانه را محکوم می‌کند. دی‌اف‌آی از تمامی خبرنگاران و رسانه‌های متعهد به آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌خواهد، در دفاع از همکاران خود، سکوت نکنند.