گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ آوریل ۲۰۲۴

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارش ماهانه سازمان...

گزارش فصلی سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ سه ماهه اول سال ۲۰۲۴

این گزارش تحلیلی-آماری، گزارش سه ماهه اول سازمان دفاع...

گزارش ماهانه موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها؛ مارس۲۰۲۴

ماه مارس۲۰۲۴، با تداوم حبس دست‌کم ۱۰ روزنامه‌نگار و...

چرا علی تسنیمی، گوینده رادیو فردای اقتصاد، کماکان در بازداشت است؟

علی تسنیمی، گوینده رادیو فردای اقتصاد، در چهل‌‌ودومین روز...

آرای دادگاه مطبوعات علیه سازندگی و ایسنا صادر شد

پس از نزدیک به دوماه توقف در برگزاری دادگاه‌های مطبوعاتی، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه این دادگاه، روز ۲۷فرودین۱۴۰۳ (۱۵آوریل۲۰۲۴)، از صدور قرار مجرمیت علیه روزنامه سازندگی و تبرئه خبرگزاری دولتی ایسنا خبر داد.

اکبر نصراللهی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد، اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، سید افضل موسوی، مدیرمسئول روزنامه سازندگی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» با اکثریت مطلق آرا مجرم شناخت. با این وجود اعضای هیات منصفه، مدیرمسئول روزنامه‌ سازندگی را مستحق تخفیف معرفی کردند.

این پرونده در پی شکایت شهرداری تهران از سازندگی علیه مدیرمسئول این روزنامه تشکیل شده بود. سازندگی مرداد۱۴۰۲ با انتشار گزارشی با عنوان «شهر رها شده»، به انتقاد از عملکرد علیرضا زاکانی در مدیریت شهری در تهران پرداخته بود.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، همچنین از برگزاری جلسه دادگاه  رسیدگی به اتهامات خبرگزاری ایسنا خبر داد. اکبر نصراللهی به ایسنا گفت، این پرونده به اتهام «نشر اکاذیب» موضوع شکایت محمدعلی مددی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، علیه خبرگزاری ایسنا با مدیرمسئولی مهدی عرفاتی، تشکیل شده بود.

به گفته اکبر نصراللهی، هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی که به ریاست قاضی  کاشانکی برگزار شد ، به اتفاق  آراء ، مهدی عرفاتی، مدیرمسئول سابق ایسنا،  را مجرم نشناخت.

خبرگزاری دولتی ایسنا، پیش‌تر با انتشار گزارشی با عنوان «نگرانی دلواپسان درباره برجام با دیدگاه‌های رهبری زاویه دارد»، از مواضع مواضع محمدعلی مددی انتقاد کرده بود.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، رأی نهایی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های  مهدی عرفاتی و سید افضل موسوی که جداگانه به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم و  قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک  برگزار شده است، متعاقبا صادر خواهد شد.